Η IRIDO Technology ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1998 για να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σε εταιρίες που θέλουν να αντεπεξέλθουν στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον. Διαθέτει έμπειρα, εξειδικευμένα στελέχη και αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες.

Αποστολή μας είναι η ανάπτυξη, υλοποίηση, Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, που ενσωματώνουν τη μακροχρόνια εμπειρία μας και που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Πελατών μας.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε κάθε απαραίτητη συμβουλή, πρακτική λύση, πρόγραμμα ενεργειών, παρακολούθηση και πραγματικό ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα.

Η δράση μας στηρίζεται σε τρεις διαχρονικές αρχές :

  • ανάπτυξη μακροχρόνιων και αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τους πελάτες  και τους συνεργάτες μας, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας,
  • πρωτοπορία και εξειδίκευση, επενδύοντας συνεχώς στην τεχνογνωσία μας και ενισχύοντας το ισχυρό πλέγμα των συνεργατών μας,
  • αξιοπιστία και συνέπεια στις συναλλαγές μας, επιδιώκοντας την αριστοποίηση της ποιότητας και αποδοτικότητάς μας σε κάθε επίπεδο, μέσα από την βελτίωση :

    1. των ικανοτήτων του προσωπικού μας,
    2. των διαδικασιών μας και
    3. του περιβάλλοντος της επιχείρησης.