Πρόγραμμα διαχείρισης μηνυμάτων και εγγράφων σε μοντέρνο περιβάλλον με ενσωματωμένη λειτουργία ORC για τα fax και με απεριόριστες δυνατότητες προβολής, διαχείρισης, εκτύπωσης και έξυπνης αναζήτησης για τις ναυτιλιακές εταιρίες και για τις εταιρίες chartering & SnP.:


 


 
DOCUMENT MANAGEMENT


Scan any document within the same software platform and save it in a local folder or a public folder so that it can be viewed by all users. Characterize all files for easy and fast search. All files and folders can be named according to users’ wants and can be under ship folders or any other folders.


 
CALENDAR


Schedule your meetings, appointments and mail or fax reminders within the same software system. Let the system take some of the work load off your shoulders by reminding you of scheduled tasks to do.


 
EXPERT SEARCH


Do you remember what you did last time you wanted to find an old fax message or an email that concerned something but didn’t know exactly when or from/to who? This software platform transforms faxes into text and stores it in the database for quick search result and editing.

Don’t stair at your monitor waiting to pair cargos and vessels. Match your customers’ needs by the unique system of “expert search” with range fields of DWT and lots of search options like position list and SnP filters. Save your request results into folders and retrieve the stored messages at hock.

Let us change the wasted time on the monitor into productive outcome.


 
IN - OUTS


Just when you think it’s not possible, here is the system that can present to you all incoming and outgoing messages at a glance, by date range and by contacts or just a field entered email or fax number! No clicks, no F keys just choose date and contact and the result is there for you in no time! Group or short and find similarities and replies.

A smart system can only be as simple as that

 
 
MESSAGE BOX

Put in ascending order or short by any field, open, read or edit your mail and faxes. Make your own folders and rules by just a drag and drop. Simple and quick search by subject, sender and characterization. Change the view according to your needs and likes. Hide and unhide vessel list, reminder, message preview and messages from inbox that are already in a folder. Dynamically characterize any mail or fax for the department and/or the whole company.