Η Irido Technology κατασκευάζει προγράμματα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και δεσμευετε για την αποδοτικότητα τους. Προσφέρουμε μια γκάμα προγραμμάτων, ERP, CRM, Εφαρμογές για κάθετες αγορές καθώς επίσης όλα τα λογιστικά πακέτα της Logic Dis.:


Στο σημερινό διεθνές πλαίσιο του ανταγωνισμού, με τις συχνές και πολλές φορές απρόβλεπτες εξελίξεις, η επιχειρηματική ευελιξία και προσαρμοστικότητα αποτελεί κρίσιμη παράμετρο επιτυχίας. Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση προέρχεται από τη σωστή εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.


 
Εφαρμογές για κάθετες αγορές


Μηχανογραφικές Λύσεις για επιχειρήσεις με κάθετη δραστηριότητα, όπως:
Ένδυση – Υπόδηση
Παραγωγή
Συντήρηση
Λιανικό Εμπόριο


 
Εξειδικευμένες Εφαρμογές


Customer Relationship Management (C.R.M)
Document Management
Business Intelligence, Data Warehouse
Sales Automation
Personnel - Payroll


 
Ανάπτυξη Εφαρμογών κατά παραγγελία


Επέκταση εφαρμογών
Ανάπτυξη ειδικών λύσεων
Εφαρμογές βάσει ανάλυσης απαιτήσεων


 
AS/400

Με την εμπειρία εξειδικευμένων στελεχών, η εταιρία αναπτύσσει  και υποστηρίζει μεγάλες και μικρές εφαρμογές στην πλέον αξιόπιστη πλατφόρμα των συστημάτων IBM AS/400.
Επί πλέον υποστηρίζει λειτουργικές επεκτάσεις, βελτιώσεις και τροποποιήσεις υφισταμένων εφαρμογών

 
 
CHARISMA / AS GUS

Η IRIDO Technology Ε.Π.Ε. αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το πακέτο Charisma/AS του γερμανικού οίκου GUS, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως σε εταιρίες με δραστηριότητα παραγωγής, σε παρτίδες , διαχείρισης ροής εργασιών και e-Business.

 
 

Business Partner Logic DIS


Η IRIDO Technology είναι Business Partner της LogicDIS στα λογιστικά πακέτα και τα ERP που υποστηρίζονται από δικούς της ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς.
Αυτές οι λύσεις καλύπτουν:
Αγορές, Πωλήσεις, Υλικά, Λιανική, Χονδρική, Προγραμματισμό και Έλεγχο Παραγωγής, Ποιοτικό Έλεγχο, Κοστολόγιο, Διαχείριση Διανομής, Συντήρηση Μηχανημάτων.

 
 

IRIDO – ERP


Οι διαφορετικές ανάγκες κάθε οργανισμού είναι η πρόκληση για εμάς που πιστεύουμε αυστηρά στην αποδοτικότητα των ειδικά σχεδιασμένων ανά έργο λύσεων.

Τα προγράμματα της σειράς IRIDO-ERP είναι ολοκληρωμένες εφαρμογές για την πλήρη και αξιόπιστη διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων, όπως και παραγωγικών μονάδων.  Οι τεχνικές ανάπτυξης είναι προσανατολισμένες σε εφαρμογές με μεγάλο όγκο δεδομένων και ταυτόχρονα με αυξημένες ανάγκες για ασφάλεια δεδομένων και  ταχύτητα επεξεργασίας.

  • Άμεση ενημέρωση (Real Time).
  • Ελευθερία ως προς την ημερομηνία καταχώρισης.
  • Παράλληλες και πολλαπλές ενεργές χρήσεις, χωρίς περιορισμό.
  • Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης οθονών (αλλαγές-προσθήκες πεδίων).
  • Παραστατικά και κινήσεις οριζόμενα από τον χρήστη.
  • Διαχείριση υποκαταστημάτων και πολλαπλών αποθηκών.
  • Τήρηση εικόνας, σχετικού αντικειμένου (πχ κείμενο) σε κάθε υποσύστημα (είδη, πελάτες κλπ).
  • Επικοινωνία με την βάση δεδομένων, για ελεύθερα νέα reports.

 

O κύριος κορμός της εφαρμογής αποτελείται από τις εξής ενότητες:

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάστασή τους, την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη, την εκπαίδευση και την πλήρη υποστήριξή τους.

Επιπλέον, μέσα από μία έμπειρη ομάδα συνεργατών, η IRIDO Technology αναλαμβάνει να δημιουργήσει ή να παραμετροποιήσει εφαρμογές σε πλατφόρμες SQL, ORACLE, AS/400.